Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Akce

Energy Transition Diplomacy: Energetická a klimatická diplomacie jako klíčové nástroje k dosažení klimatické neutrality

23. května 2022, 17:00, Právnická fakulta MU, učebna 034

Předmět: 

Cílem přednášky je studentům představit koncept energetické transformace a roli klimatické a energetické diplomacie EU při jejím prosazování. Pozornost bude věnována odlišným prioritám a vnímání rizik spojených s energetickou transformací státy, které jsou významnými producenty energií, státy, které jsou naopak závislé na dodávkách energií ze třetích zemí, stejně jako na roli soukromých subjektů působících v energetickém sektoru a nestátních aktérů v procesu energetické transformace.  

Přednášející: Dr. Urban Rusnák

Dr. Urban Rusnák pracuje na Ministerstvu zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky. Zároveň působí na Vrije Universiteit Brussels (Brussels Diplomatic Academy ) či na University of Dundee (jako Honorary Research Fellow).

V letech 2012–2021 vedl Dr. Rusnák z pozice generálního tajemníka Sekretariát Energetické charty. Během svých dvou pětiletých mandátů se soustředil jak na modernizaci Dohody k energetické chartě, tak na přistoupení nových zemí. Afghánistán, Černá Hora, Island, Jordánsko a Jemen se během jeho vedení stalo smluvními stranami Dohody, Mauretánie, Burundi a Eswatini byly k přistoupení vyzvány. 28 nových zemí a regionálních organizací navíc získalo status pozorovatele. Dr. Rusnák se zasadil o vyšší transparentnost Konference energetické charty a prosadil nový model její správy. Dr. Rusnák též prosadil vytvoření mechanismu včasného varování pro případ přerušení dodávek zemního plynu a aktivně řešil energetickou krizi v důsledku rusko-ukrajinského konfliktu v roce 2014. První fáze modernizace Dohody k energetické chartě v roce 2015 vyvrcholila podepsáním prohlášení Mezinárodní energetické charty.

Před jmenováním generálním tajemníkem Sekretariátu Energetické charty pracoval Dr. Rusnák na Ministerstvu zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky. V letech 2009–2011 se věnoval posilování energetické bezpečnosti Slovenska. V předchozích obdobích působil jako mimořádný velvyslanec Slovenské republiky na Ukrajině (2005-2009) a jako zástupce vedoucího mise na velvyslanectví Slovenské republiky v Turecku (1994-1998). Dr. Rusnák zahájil svou diplomatickou kariéru na federálním ministerstvu zahraničních věcí České a slovenské federální republiky v roce 1992.

Dr. Rusnák promoval v roce 1990 na Moscow Institute of Oil and Gas a v roce 1998 získal doktorát na Ankara University Institute of Social Sciences. Dr. Rusnák je držitelem doktorátu Honoris Causa na Kyiv Slavonic University (2009).

Symposium energetického práva 2022

24. května 2022

PANEL 1: ENERGETIKA V KRIZOVÝCH ČASECH

  • Urban Rusnák (Generální tajemník Mezinárodní Energetické Charty (2012-2021))
  • Jan Tylš (Dentons)
  • Martin Švec (Právnická fakulta Masarykovy univerzity)

PANEL 2: ROLE A LIMITY VEŘEJNOPRÁVNÍ REGULACE ENERGETICKÉHO TRHU

  • Antonín Panák (EY Česká republika)
  • Jakub Med (Energetický regulační úřad)
  • Vratislav Košťál (Spoluautor komentáře k energetickému zákonu, člen rozkladové komise ERÚ pro ochranu spotřebitele)
  • Jana Osadská (Prazska plynarenska Distribuce)

PANEL 3: PANEL PRO PŘÍPAD PŘERUŠENÍ DODÁVEK ZEMNÍHO PLYNU Z RUSKA

  • Blahoslav Němeček (EY Česká republika)
  • Pavel Dočekal (GasNet CZ)
  • Tomáš Rychlý (Nejvyšší správní soud)

Proběhlé akce 

Plynárenství v kontextu války na Ukrajině 

5. 5. 2022, 15:00, Právnická fakulta MU, učebna 034 

Jak se může EU zbavit závislosti na ruském zemním plynu?
Jak se změní plynárenství po ruské agresi?
Výzvám, kterým je plynárenství vystaveno v důsledku války na Ukrajině 🇺🇦, se bude věnovat výkonná ředitelka Českého plynárenského svazu Lenka Kovačovská.

Přednáší: Lenka Kovačovská

Lenka Kovačovská je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze. Energetice se věnuje nejen celý svůj profesní život, ale rovněž akademický – doktorát obhájila na téma "Liberalizace trhů s elektřinou a zemním plynem v EU". Na Vysoké školy ekonomické v Praze vyučuje předmět "Geopolitics of Energy in the 21st Century", v minulosti vedla na téže škole Institut energetické ekonomie. Profesně působila ve společnosti ČEPS (oddělení strategie), na Ministerstvu průmyslu a obchodu (v pozici náměstkyně ministra pro řízení sekce energetiky), v dozorčí radě NET4GAS a dozorčí radě ČEPS. Od roku 2018 je výkonnou ředitelkou Českého plynárenského svazu, v rámci kterého reprezentuje zájmy českého plynárenství nejen v rámci ČR, ale i v rámci nadnárodních organizací Eurogas a Marcogaz

odkaz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.