Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Tým

Mgr. Tomáš Ciprovský

Tomáš je absolventem Právnické a Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. V letech 2004 až 2014 působil jako asistent soudkyně Ústavního soudu, od roku 2014 pracuje jako firemní právník v Energetickém a průmyslovém holdingu (EPH). Zabývá se zejména otázkami compliance a agendou soudních sporů.

Mgr. Martin Pospíšil

Martin je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Od roku 2004 působí jako asistent soudců Ústavního soudu. 

Doc. JUDr. Michal Petr, Ph. D.

Michal je vedoucím Katedry mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Vyučuje evropské právo se zaměřením na právo hospodářské soutěže, státní podporu, veřejné zakázky a regulaci síťových odvětví. Zkušenosti v těchto oblastech získal díky svému působení u Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v letech 2011 a 2012, a zejména na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde byl zaměstnán od roku 2003 jako ředitel Legislativně právního odboru, od roku 2009 jako ředitel Sekce legislativy a mezinárodních záležitostí a konečně v letech 2010–2015 jako místopředseda Úřadu. Je autorem řady publikací na téma soutěžního práva, sektorové regulace a vybraných otázek správního trestání, členem redakční rady časopisů ANTITRUST a Public Governance, Administration and Finances Law Review, jakož i národním korespondentem časopisu European Competition and Regulatory Law Review. Je rovněž členem rozkladové komise České národní banky a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Mgr. Antonín Panák

Antonín vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity a následně program Nottingham Trent University. V současné době pracuje na pozici managera v energetickém týmu vedeném Blahoslavem Němečkem poradenské společnosti EY, kde je odpovědný za poskytování odborného poradenství subjektům působícím v sektorech výroby elektřiny, distribuce elektřiny, obchodu s elektřinou a plynem, výroby a rozvodu tepelné energie a v oblasti podporovaných zdrojů energie. Před nástupem do společnosti EY pracoval deset let na Energetickém regulačním úřadu na pozicích ředitele právního odboru, ředitele sekce legislativně-správní a místopředsedy ERÚ pro právní oblast. Je členem Pracovní komise pro veřejné právo Legislativní rady vlády a rozkladové komise pro infrastrukturní odvětví ERÚ.

Mgr. Martin Švec, Ph.D.

Martin je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Během svého doktorského studia v oboru Mezinárodní a evropské právo (školitel prof. Vladimír Týč) se zaměřoval primárně na mezinárodní energetické právo, mezinárodní investiční právo a mezinárodní klimatické právo. Praktické zkušenosti Martin nabyl v týmu Matteo Barry v Sekretariátu energetické charty v Bruselu, kde v letech 2015-2016 absolvoval stáž. Dva semestry (2017-2018) strávil jako externí výzkumník na Tel Aviv University, kde mu byl mentorem David Schorr. Předmětem jeho vědeckovýzkumné činnosti byl zejména vztah státu k energetickým surovinám, mezinárodněprávní regulace obchodu a tranzitu energií a ochrana investic v energetickém sektoru. Doktorské studium Martin dokončil v roce 2020, kdy obhájil práci Mezinárodněprávní a evropskoprávní aspekty energetického práva: Výkon suverenity státu při zajišťování energetické bezpečnosti. Od roku 2019 Martin působí na Oddělení energetického práva zřízeného při Ústavu práva a technologií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. V rámci aktivit tohoto oddělení vyučuje kurzy energetického práva a věnuje se vědeckému výzkumu. Od roku 2021 toto oddělení vede. Martin publikuje na téma energetického práva v českých i zahraničních periodikách, například v European Journal of Risk Regulation či Oil, Gas & Energy Law. Je rovněž koordinátorem Zájmové skupiny mezinárodního práva životního prostředí při Evropské společnosti pro mezinárodní právo (ESIL).

JUDr. Roman Vaněk, Ph.D.

Roman je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity (1992), kde působil do roku 2011 jako odborný asistent na katedře teorie práva. Od roku 1996 se věnuje advokacii a po desetileté odmlce se znovu vrátil na akademickou půdu.

Externí spolupracovníci

Mgr. Urban Rusnák, PhD, Dr.H.C.

Urban promoval v roce 1990 na Moscow Institute of Oil and Gas a v roce 1998 získal doktorát na Ankara University Institute of Social Sciences. Urban zahájil svojí diplomatickou kariéru na federálním ministerstvu zahraničních věcí České a slovenské federální republiky v roce 1992. V následujících letech působil jako mimořádný velvyslanec Slovenské republiky na Ukrajině (2005-2009) a jako zástupce vedoucího mise na velvyslanectví Slovenské republiky v Turecku (1994-1998). Po návratu zpět na Slovensko se na Ministerstvu zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky věnoval mimo jiné posilování energetické bezpečnosti Slovenska. V letech 2012–2021 vedl z pozice generálního tajemníka Sekretariát Energetické charty. Zasadil se například o vyšší transparentnost Konference energetické charty, prosadil vytvoření mechanismu včasného varování pro případ přerušení dodávek zemního plynu a aktivně řešil energetickou krizi v důsledku rusko-ukrajinského konfliktu v roce 2014. Dnes působí opět na Ministerstvu zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky a přednáší na Vrije Universiteit Brussels či na University of Dundee. Je držitelem doktorátu Honoris Causa na Kyiv Slavonic University (2009).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.